Ευφυής Άρδευση

Τι είναι το ardeusi.gr;

Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στα χέρια του παραγωγού για τη διευκόλυνση και την ακριβέστερη εφαρμογή της άρδευσης. Η ιδανική ποσότητα άρδευσης υπολογίζεται από την διαδικτυακή εφαρμογή με βάση τις ανάγκες των καλλιεργειών. Παράλληλα το σύνολο των αισθητήρων που διαθέτει το σύστημα προσδιορίζει παραμέτρους της άρδευσης σε πραγματικό χρόνο δίνοντας λύση στα προβλήματα της άρδευσης. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης της άρδευσης με απομακρυσμένο έλεγχο αντλιών ή ηλεκτροβανών, τόσο με χρονοπρογραμματισμό, όσο και με τις ανάγκες της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μέτρηση της υγρασίας εδάφους ή άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.

null

Βελτιστοποίηση της άρδευσης

null

Μείωση κόστους παραγωγής

null

Εξοικονόμηση πόρων

null

Αύξηση παραγωγής

null

Βελτιστοποίηση της άρδευσης

null

Μείωση κόστους παραγωγής

null

Εξοικονόμηση πόρων

null

Αύξηση
παραγωγής

Ευφυής Άρδευση

Τι είναι το ardeusi.gr;

Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στα χέρια του παραγωγού για τη διευκόλυνση και την ακριβέστερη εφαρμογή της άρδευσης. Η ιδανική ποσότητα άρδευσης υπολογίζεται από την διαδικτυακή εφαρμογή με βάση τις ανάγκες των καλλιεργειών. Παράλληλα το σύνολο των αισθητήρων που διαθέτει το σύστημα προσδιορίζει παραμέτρους της άρδευσης σε πραγματικό χρόνο δίνοντας λύση στα προβλήματα της άρδευσης.

null

Βελτιστοποίηση της άρδευσης

null

Μείωση κόστους παραγωγής

null

Εξοικονόμηση
πόρων

null

Αύξηση
παραγωγής

Τεχνολογίες IoT

Η πρωτοπορία

Η μη αποτελεσματική άρδευση των γεωργικών εκμεταλεύσεων, είναι ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα από την υπεράρδευση των καλλιεργειών, την όλο και συχνότερη εμφάνιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, την μείωση της ποσότητας παραγωγής, την υποβάθμιση της ποιότητας παραγωγής και την απομάκρυνση θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.

Η πρωτοπορία του ardeusi.gr βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών βασισμένων στο IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και αισθητήρων, δίνοντας τη δυνατότητα υπολογισμού της ιδανικής ποσότητας νερού άρδευσης για πολλαπλές καλλιέργειες ξεχωριστά και για διαφορετικά υποτεμάχια. Μέσω του ακριβούς προσδιορισμού των αναγκών εξασφαλίζεται η μείωση του κόστους παραγωγής βελτιώνοντας παράλληλα την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

Επιμέρους συστήματα

Ολοκληρωμένη σύνθεση

Επιμέρους συστήματα

Ολοκληρωμένη σύνθεση
null

Σταθμός βάσης

Με σύνδεση 4G/3G/GPRS, σύστημα GNSS/GPS, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φωτοβολταϊκό πάνελ, οθόνη προβολής μετρήσεων, αντικλεπτικό μηχανισμό και δυνατότητα προσαρμογής της συχνότητας των μετρήσεων (ανά 10 λεπτά, 30 λεπτά κ.ά).

null

Μετεωρολογικός σταθμός

Με αισθητήρες μεγάλης ακρίβειας για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, οι βροχοπτώσεις, η ταχύτητα, η κατεύθυνση και η ριπή του ανέμου, ο δείκτης UV, η βαρομετρική πίεση, το σημείο δρόσου και η ηλιακή ακτινοβολία. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

null

Αισθητήρας υγρασίας εδάφους

Για τον υπολογισμό της πραγματικά αποθηκευμένης στο έδαφος ποσότητας νερού με αισθητήρα μεγάλης ακρίβειας (± 0.03 m3/m3).

null

Διαδικτυακή εφαρμογή

Για τον ακριβή υπολογισμό της δόσης και του χρόνου άρδευσης για περισσότερα από ένα υποτεμάχια. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες με απλό τρόπο, ενώ μέσω των δεδομένων από τους αισθητήρες, η εφαρμογή υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα νερού.

null

Αυτοματισμός άρδευσης

Για την πλήρη αυτοματοποίηση της άρδευσης με απομακρυσμένο έλεγχο αντλιών ή ηλεκτροβανών. Χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ή της εφαρμογής για κινητά Android για την απομακρυσμένη λειτουργία (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) και για χρονοπρογραμματισμό. Χρήση των τρεχουσών μετρήσεων ή άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.

null

Σταθμός βάσης

Με σύνδεση 4G/3G/GPRS, σύστημα GNSS/GPS, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φωτοβολταϊκό πάνελ, οθόνη προβολής μετρήσεων, αντικλεπτικό μηχανισμό και δυνατότητα προσαρμογής της συχνότητας των μετρήσεων (ανά 10 λεπτά, 30 λεπτά κ.ά).

null

Μετεωρολογικός σταθμός

Με αισθητήρες μεγάλης ακρίβειας για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, οι βροχοπτώσεις, η ταχύτητα, η κατεύθυνση και η ριπή του ανέμου, ο δείκτης UV, η βαρομετρική πίεση, το σημείο δρόσου και η ηλιακή ακτινοβολία. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

null

Αισθητήρας υγρασίας εδάφους

Για τον υπολογισμό της πραγματικά αποθηκευμένης στο έδαφος ποσότητας νερού με αισθητήρα μεγάλης ακρίβειας (± 0.03 m3/m3).

null

Διαδικτυακή εφαρμογή

Για τον ακριβή υπολογισμό της δόσης και του χρόνου άρδευσης για περισσότερα από ένα υποτεμάχια. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες με απλό τρόπο, ενώ μέσω των δεδομένων από τους αισθητήρες, η εφαρμογή υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα νερού.

null

Αυτοματισμός άρδευσης

Για την πλήρη αυτοματοποίηση της άρδευσης με απομακρυσμένο έλεγχο αντλιών ή ηλεκτροβανών. Χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ή της εφαρμογής για κινητά Android για την απομακρυσμένη λειτουργία (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) και για χρονοπρογραμματισμό. Χρήση των τρεχουσών μετρήσεων ή άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.

Διαθέσιμο σε Google Play και σύντομα σε App Store

Δείτε όλα τα δεδομένα στο κινητό σας!

Αναλυτικά

Χαρακτηριστικά του ardeusi.gr

Αναλυτικά

Χαρακτηριστικά του ardeusi.gr
 • Σύστημα plug-and-play

  εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσετε το σύστημα στο χωράφι και να πατήσετε το κουμπί on.

 • Εγγύηση 2 ετών

  με πλήρη κάλυψη βλαβών και τυχόν δυσλειτουργιών του συστήματος καθώς και παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης

 • Απομακρυσμένη ενημέρωση

  από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που υπολογίζει τη δόση και το χρόνο άρδευσης με δεδομένα από το χωράφι, καθώς και προβολή των μετρήσεων/αποτελεσμάτων με τη χρήση γραφημάτων και πινάκων.

 • Αντικλεπτικό σύστημα

  με σύστημα GPS που ειδοποιεί για τυχόν μετακίνηση της μονάδας μακριά από το χωράφι.

 • Πρόβλεψη καιρικών συνθηκών

  για τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες συνθήκες καιρού με εύρος 4 ημερών

 • Εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

  με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

 • Δημιουργία προσωποποιημένων ειδοποιήσεων

  από το χρήστη βάσει των μετρήσεων των αισθητήρων. Όλες οι ειδοποιήσεις προκύπτουν με το συνδυασμό των δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη (τοποθεσία, είδος, καλλιέργεια, τύπος εδάφους) και τις μετρήσεις των αισθητήρων (μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρας υγρασίας).

 • Προσθήκη πολλών αγροτεμαχίων

  μέσα από ένα πλήρες ιστορικό μετρήσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και πλήρη καταγραφή των παραμέτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αρδεύσεις.

 • Ημερολόγιο εργασιών

  ολοκληρωμένη πληροφόρηση μέσα από ένα πλήρες ιστορικό μετρήσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και πλήρη καταγραφή των παραμέτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αρδεύσεις.

 • Σύστημα plug-and-play

  εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσετε το σύστημα στο χωράφι και να πατήσετε το κουμπί on.

 • Εγγύηση 2 ετών

  με πλήρη κάλυψη βλαβών και τυχόν δυσλειτουργιών του συστήματος καθώς και παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης

 • Απομακρυσμένη ενημέρωση

  από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που υπολογίζει τη δόση και το χρόνο άρδευσης με δεδομένα από το χωράφι, καθώς και προβολή των μετρήσεων/αποτελεσμάτων με τη χρήση γραφημάτων και πινάκων.

 • Αντικλεπτικό σύστημα

  με σύστημα GPS που ειδοποιεί για τυχόν μετακίνηση της μονάδας μακριά από το χωράφι.

 • Πρόβλεψη καιρικών συνθηκών

  για τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες συνθήκες καιρού με εύρος 4 ημερών

 • Εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

  με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

 • Δημιουργία προσωποποιημένων ειδοποιήσεων

  από το χρήστη βάσει των μετρήσεων των αισθητήρων. Όλες οι ειδοποιήσεις προκύπτουν με το συνδυασμό των δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη (τοποθεσία, είδος, καλλιέργεια, τύπος εδάφους) και τις μετρήσεις των αισθητήρων (μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρας υγρασίας).

 • Προσθήκη πολλών αγροτεμαχίων

  μέσα από ένα πλήρες ιστορικό μετρήσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και πλήρη καταγραφή των παραμέτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αρδεύσεις.

 • Ημερολόγιο εργασιών

  ολοκληρωμένη πληροφόρηση μέσα από ένα πλήρες ιστορικό μετρήσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και πλήρη καταγραφή των παραμέτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αρδεύσεις.

 • Σύστημα plug-and-play

  εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσετε το σύστημα στο χωράφι και να πατήσετε το κουμπί on.

 • Εγγύηση 2 ετών

  με πλήρη κάλυψη βλαβών και τυχόν δυσλειτουργιών του συστήματος καθώς και παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης

 • Απομακρυσμένη ενημέρωση

  από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που υπολογίζει τη δόση και το χρόνο άρδευσης με δεδομένα από το χωράφι, καθώς και προβολή των μετρήσεων/αποτελεσμάτων με τη χρήση γραφημάτων και πινάκων.

 • Αντικλεπτικό σύστημα

  με σύστημα GPS που ειδοποιεί για τυχόν μετακίνηση της μονάδας μακριά από το χωράφι.

 • Πρόβλεψη καιρικών συνθηκών

  για τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες συνθήκες καιρού με εύρος 4 ημερών

 • Εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

  με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

 • Δημιουργία προσωποποιημένων ειδοποιήσεων

  από το χρήστη βάσει των μετρήσεων των αισθητήρων. Όλες οι ειδοποιήσεις προκύπτουν με το συνδυασμό των δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη (τοποθεσία, είδος, καλλιέργεια, τύπος εδάφους) και τις μετρήσεις των αισθητήρων (μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρας υγρασίας).

 • Προσθήκη πολλών αγροτεμαχίων

  μέσα από ένα πλήρες ιστορικό μετρήσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και πλήρη καταγραφή των παραμέτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αρδεύσεις.

 • Ημερολόγιο εργασιών

  ολοκληρωμένη πληροφόρηση μέσα από ένα πλήρες ιστορικό μετρήσεων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και πλήρη καταγραφή των παραμέτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αρδεύσεις.

Οι επιλογές σας

Πακέτα παροχών
Μετεωρολογικός σταθμός Υγρασία εδάφους Μετεωρολογικός & Υγρασία εδάφους
Δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή
Μετεωρολογικός Σταθμός
Δυνατότητα υπολογισμού για πολλαπλές ζώνες
Ημερολόγιο χρήστη
Αντικλεπτική προστασία
Ιστορικό δεδομένων
Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις
Εξαγωγή δεδομένων
Εγγύηση 2 ετών
SIM δωρέαν δεδομένων
Υπολογισμός χρόνου άρδευσης
Υγρασία εδάφους
Υπολογισμός δόσης άρδευσης
Μετεωρολογικός σταθμός

Δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή

Μετεωρολογικός Σταθμός

Δυνατότητα υπολογισμού για πολλαπλές ζώνες

Ημερολόγιο χρήστη

Αντικλεπτική προστασία

Ιστορικό δεδομένων

Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις

Εξαγωγή δεδομένων

Εγγύηση 2 ετών

SIM δωρέαν δεδομένων

Υγρασία εδάφους

Δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή

Μετεωρολογικός Σταθμός

Δυνατότητα υπολογισμού για πολλαπλές ζώνες

Ημερολόγιο χρήστη

Αντικλεπτική προστασία

Ιστορικό δεδομένων

Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις

Εξαγωγή δεδομένων

Εγγύηση 2 ετών

SIM δωρέαν δεδομένων

Υπολογισμός χρόνου άρδευσης

Υγρασία εδάφους

Μετεωρολογικός & Υγρασία εδάφους

Δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή

Μετεωρολογικός Σταθμός

Δυνατότητα υπολογισμού για πολλαπλές ζώνες

Ημερολόγιο χρήστη

Αντικλεπτική προστασία

Ιστορικό δεδομένων

Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις

Εξαγωγή δεδομένων

Εγγύηση 2 ετών

SIM δωρέαν δεδομένων

Υπολογισμός χρόνου άρδευσης

Υγρασία εδάφους

Υπολογισμός δόσης άρδευσης

Ενημερωθείτε

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε

Τελευταία νέα

Συχνές ερωτήσεις

Περισσότερα για το ardeusi.gr
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον αισθητήρες στο σύστημα;

Το σύστημα του ardeusi.gr περιέχει όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για την συλλογή των απαιτούμενων παραμέτρων για την άρδευση.

Υπάρχει δυνατότητα αγοράζοντας μόνο τον μετεωρολογικό σταθμό να έχω δεδομένα από το χωράφι

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αγορά είτε ολόκληρου του συστήματος (μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρας υγρασίας εδάφους και σταθμού βάσης) είτε πακέτου που περιλαμβάνει μόνο τον μετεωρολογικό σταθμό.

Εάν διαθέτω δικό μου μετεωρολογικό σταθμό μπορώ να συνδεθώ στην πλατφόρμα;

Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η σύνδεση στην πλατφόρμα και η καταγραφή δεδομένων από το χωράφι προϋποθέτει την αγορά ενός από τα τρία πακέτα του ardeusi.gr.

Μετά το τέλος της εγγύησης των 2 ετών μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο πακέτο επέκτασής της;

Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όμως γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ώστε να μπορεί το σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Που μπορώ να βρω πληροφορίες/οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης;

Κάθε σύστημα/πακέτο ardeusi.gr περιέχει οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.

Τι καλύπτει η εγγύηση και πότε θεωρείται έγκυρη;

Η AGENSO προσφέρει στους πελάτες της εγγύηση δύο ετών από την ημέρα αγοράς για κάθε ένα από τα πακέτα, η οποία καλύπτει υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

έχετε ανοίξει το μηχάνημα για να το επιδιορθώσετε μόνοι σας
η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση

Ποια είναι η διαδικασία επισκευών εντός της εγγύησης;

Η AGENSO προσφέρει στους πελάτες της εγγύηση δύο ετών από την ημέρα αγοράς για κάθε ένα από τα πακέτα, η οποία καλύπτει υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Για να επισκευάσετε το μηχάνημά σας χωρίς χρέωση, ακολουθείστε τα εξής βήματα::

συσκευάστε το μηχάνημά σας σε ένα χαρτοκιβώτιο
εσωκλείστε μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος και την απόδειξη αγοράς
επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 923 4473 για τον τρόπο αποστολής

Οι τεχνικοί της AGENSO, αφού ελέγξουν τα στοιχεία του μηχανήματος και τα έγγραφα που έχετε εσωκλείσει (π.χ. απόδειξη αγοράς), θα εκτιμήσουν εάν η επισκευή καλύπτεται από την εγγύηση. Ελέγξτε επίσης τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης. Μεταβείτε στην ερώτηση “Τι καλύπτει η εγγύηση και πότε θεωρείται έγκυρη;”

Εάν επιθυμείτε την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος εντός εγγύησης, στείλτε μας ένα email με μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος και την απόδειξη αγοράς.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που κάποιος από τους αισθητήρες δεν λειτουργεί;

Επικοινωνήστε μαζί μας για την επίλυση του προβλήματος.

Υπάρχει όριο στα αγροτεμάχια ή στην έκταση που μπορεί να εισαχθεί;

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό αγροτεμαχίων που μπορούν να προστεθούν. Αναφορικά με την έκταση, αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Κάθε περιοχή και καλλιέργεια απαιτεί διαφορετική μεταχείριση και έχει άλλες ανάγκες. Συνεπώς απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση ανά περίπτωση, ούτως ώστε να παρέχονται έγκυρα δεδομένα για την άρδευση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με την επιστημονική ομάδα της AGENSΟ.

Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για την κάρτα SIM που να με επιβαρύνει;

Όχι. Όλες οι κάρτες SIM είναι προπληρωμένες και ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με πρόσθετες χρεώσεις αναφορικά με τη χρήση τους.

Συχνές ερωτήσεις

Περισσότερα για το ardeusi.gr
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον αισθητήρες στο σύστημα;

Το σύστημα του ardeusi.gr περιέχει όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για την συλλογή των απαιτούμενων παραμέτρων για την άρδευση.

Υπάρχει δυνατότητα αγοράζοντας μόνο τον μετεωρολογικό σταθμό να έχω δεδομένα από το χωράφι

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αγορά είτε ολόκληρου του συστήματος (μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρας υγρασίας εδάφους και σταθμού βάσης) είτε πακέτου που περιλαμβάνει μόνο τον μετεωρολογικό σταθμό.

Εάν διαθέτω δικό μου μετεωρολογικό σταθμό μπορώ να συνδεθώ στην πλατφόρμα;

Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η σύνδεση στην πλατφόρμα και η καταγραφή δεδομένων από το χωράφι προϋποθέτει την αγορά ενός από τα τρία πακέτα του ardeusi.gr.

Μετά το τέλος της εγγύησης των 2 ετών μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο πακέτο επέκτασής της;

Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όμως γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ώστε να μπορεί το σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Που μπορώ να βρω πληροφορίες/οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης;

Κάθε σύστημα/πακέτο ardeusi.gr περιέχει οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.

Τι καλύπτει η εγγύηση και πότε θεωρείται έγκυρη;

Η AGENSO προσφέρει στους πελάτες της εγγύηση δύο ετών από την ημέρα αγοράς για κάθε ένα από τα πακέτα, η οποία καλύπτει υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

έχετε ανοίξει το μηχάνημα για να το επιδιορθώσετε μόνοι σας
η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση

Ποια είναι η διαδικασία επισκευών εντός της εγγύησης;

Η AGENSO προσφέρει στους πελάτες της εγγύηση δύο ετών από την ημέρα αγοράς για κάθε ένα από τα πακέτα, η οποία καλύπτει υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Για να επισκευάσετε το μηχάνημά σας χωρίς χρέωση, ακολουθείστε τα εξής βήματα::

συσκευάστε το μηχάνημά σας σε ένα χαρτοκιβώτιο
εσωκλείστε μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος και την απόδειξη αγοράς
επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 923 4473 για τον τρόπο αποστολής

Οι τεχνικοί της AGENSO, αφού ελέγξουν τα στοιχεία του μηχανήματος και τα έγγραφα που έχετε εσωκλείσει (π.χ. απόδειξη αγοράς), θα εκτιμήσουν εάν η επισκευή καλύπτεται από την εγγύηση. Ελέγξτε επίσης τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης. Μεταβείτε στην ερώτηση “Τι καλύπτει η εγγύηση και πότε θεωρείται έγκυρη;”

Εάν επιθυμείτε την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος εντός εγγύησης, στείλτε μας ένα email με μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος και την απόδειξη αγοράς.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που κάποιος από τους αισθητήρες δεν λειτουργεί;

Επικοινωνήστε μαζί μας για την επίλυση του προβλήματος.

Υπάρχει όριο στα αγροτεμάχια ή στην έκταση που μπορεί να εισαχθεί;

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό αγροτεμαχίων που μπορούν να προστεθούν. Αναφορικά με την έκταση, αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Κάθε περιοχή και καλλιέργεια απαιτεί διαφορετική μεταχείριση και έχει άλλες ανάγκες. Συνεπώς απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση ανά περίπτωση, ούτως ώστε να παρέχονται έγκυρα δεδομένα για την άρδευση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με την επιστημονική ομάδα της AGENSΟ.

Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για την κάρτα SIM που να με επιβαρύνει;

Όχι. Όλες οι κάρτες SIM είναι προπληρωμένες και ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με πρόσθετες χρεώσεις αναφορικά με τη χρήση τους.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν δεν σας καλύπτουν οι παραπάνω ερωτήσεις ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

  MicrosoftTeams-image

  Οι συνεργασίες μας

  Ενδεικτικό πελατολόγιο

  Οι συνεργασίες μας

  Ενδεικτικό πελατολόγιο

  Η Εταιρεία μας

  AGENSO

  H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.

  Η Εταιρεία μας

  AGENSO

  H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.

  Η Εταιρεία μας

  AGENSO

  H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.

  Η Εταιρεία μας

  AGENSO

  H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.