Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CIRC4FooD, εγκαταστάθηκε σταθμός μετρήσεων του ardeusi.gr για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου, κλπ.).

Ο σταθμός κατασκευάστηκε από την AGENSO, ενώ η εγκατάσταση έγινε από την e-Trikala στην τοποθεσία “Ο Μύλος των Ξωτικών” της πόλης των Τρικάλων.

Στόχος του έργου CIRC4Food είναι η μελέτη και η ανάπτυξη αγροδιατροφικών συστημάτων εμπνευσμένα από την Κυκλική Οικονομία που συνδυάζουν την κομποστοποίηση και την συλλογή όμβριων υδάτων, και τα οποία μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και η επίδειξη αυτών μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες πιλοτικές δοκιμές στην πόλη των Τρικάλων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03899.