Το ardeusi.gr εγκαταστάθηκε επιτυχώς στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας (ΒΙ.ΠΕ) για τη παροχή μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής σε πραγματικό χρόνο.

H νέα, έξυπνη υποδομή θα αποτελέσει εργαλείο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του καιρού και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μελλοντικούς επενδυτές.