Η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ardeusi.gr, σε πόλεις της Ελλάδας, επικυρώνει τη διεθνή τάση προς μια πιο βιώσιμη διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων. Τo ardeusi.gr χρησιμοποιείται στους δήμους αυτούς για πολλές και διαφορετικές χρήσεις όπως: κυκλική οικονομία, εξοικονόμηση νερού, αυτοματοποίηση της άρδευσης, παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών κτλ.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις έξυπνες πόλεις, στις οποίες έχει εγκατασταθεί το σύστημα της AGENSO, ανήκουν στους παρακάτω τεχνολογικά προηγμένους δήμους

Ελλάδα