Το ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα άρδευσης ακριβείας, ardeusi.gr, υιοθετείται από Ευρωπαϊκούς δήμους του εξωτερικού, οι οποίοι συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα της κυκλικής οικονομίας και αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Με τις συγκεκριμένες εκτός συνόρων συνεργασίες, διαφαίνεται ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας της AGENSO και η δυνατότητα διασύνδεσης με χώρες του εξωτερικού. Ακολουθούν οι επωφελούμενοι δήμοι από το ardeusi.gr

Εξωτερικό