Η AGENSO ανακοινώνει ότι το σύστημα ολοκληρωμένης λύσης ευφυούς άρδευσης ardeusi.gr είναι διαθέσιμο στην αγορά.

Το σύστημα αυτό, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου HYDROUSA, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020 (Grant Agreement No. 776643).

Στόχος του έργου HYDROUSA, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φυσικών συστημάτων χαμηλού κόστους για τη διαχείριση μη συμβατικών πηγών νερού, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, των όμβριων υδάτων, του βρόχινου νερού, των υπόγειων υδάτων, του θαλασσινού νερού ακόμη και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η επεξεργασία τους έχει ως στόχο την παραγωγή νερού για χρήση κυρίως στη γεωργία.

Στο έργο καλλιεργούνται ποικίλες καλλιέργειες όπως αρωματικά φυτά, τροπικά φυτά θερμοκηπίου, λαχανικά και άλλες καλλιέργειες, σε νησιωτικές περιοχές που η καλλιέργεια τους θα ήταν αδύνατη χωρίς την χρήση των εναλλακτικών πηγών νερού.

Για την ορθολογικότερη χρήση και τη μείωση της κατανάλωσης του νερού, γίνεται χρήση άρδευσης ακριβείας, σε συνδυασμό με έξυπνους αυτοματισμούς για την σωστή κατανομή του νερού.