Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παράταση για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020.

Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα καθώς και συλλογικά σχήματα, του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα στήριξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

Η AGENSO ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους, ότι το σύστημα του ardeusi.gr αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της δράσης.

Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.