Προκηρύχθηκε απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα καθώς και συλλογικά σχήματα, του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα στήριξης έως και τις 31 Ιουλίου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr.

Η AGENSO ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους, ότι το σύστημα του ardeusi.gr αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της δράσης.

Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.