Σε συνεργασία με την AGENSO, προχώρησε ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού, εγκαθιστώντας τέσσερα συστήματα μετεωρολογικών σταθμών της εταιρείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του (~120.000 στρέμματα).

Οι εγκατεστημένοι μετεωρολογικοί σταθμοί θα προσφέρουν δωρεάν τις μετρήσεις σε όλους τους συντελεστές του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, ενώ παρέχονται σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματης επικοινωνίας, με ρυθμό ανανέωσης ανά 10 λεπτά.

Οι σταθμοί ξεκίνησαν την πιλοτική λειτουργία τους τον Ιούνιο του 2022 και αφού δοκιμάστηκαν επιτυχώς, οι ενδείξεις και οι καταγραφές τους είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού (www.toevtavropou.gr) απεικονίζονται οι εγκατεστημένοι σταθμοί, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επιλέξει τον εγγύτερο στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Μαρκινό Αθανάσιο, το επόμενο διάστημα Διοίκηση στοχεύει στην εγκατάσταση περισσότερων σταθμών, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή του μικροκλίματος της εκάστοτε περιοχής.