Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OPTIMA (Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement No. 773718) και για το οποίο η AGENSO είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και ενσωμάτωση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων OPTIMA (OPTIMA DSS), έχουν εγκατασταθεί συστήματα του ardeusi.gr στο Barolo της Ιταλίας και την Zaragoza της Ισπανίας.

Οι σταθμοί χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη ασθενειών σε καλλιέργειες αμπέλου, μήλων και καρότων.